WIERCENIE W BETONIE

przewierty w betonieWykonujemy przewierty w ścianach, podłogach, stropach i powierzchniach ze zbrojonego betonu, cegły oraz innych materiałów dla potrzeb instalacji:

 • wodnych
 • kanalizacyjnych
 • grzewczych
 • gazowych
 • klimatyzacyjnych
 • elektrycznych
 • do montażu kotew
 • otwory technologiczne
 • pobieranie próbek betonu i innych

Odwierty pod dowolnym kątem do podłoża! Niski poziom hałasu! Przewierty i wiercenie w betonie przeprowadzamy metodą bezudarową i bezpyłową (na mokro). Technologia ta pozwala na bezwstrząsowe, a przede wszystkim bezinwazyjne wiercenie diamentowymi koronami, nie naruszając struktury budowli oraz nie narażając na mikro pęknięcia powstałe podczas metody tradycyjnej czyli kucia. Wiercenie w betonie Lublin.

Posiadamy zaplecze osobowe do wykonywania w/w prac. Wszelkie narzędzia do wykonywania przewiertów na blokach, samochód dostawczo-osobowy do przewozu osób, materiałów i narzędzi oraz przyczepę campingową przystosowaną do prac w terenie.

Łańcuchy uszczelniające ŁU-3 INTEGRA

uszczelnienie łańcuchem INTEGRAWiercenie otworów w betonie Lublin. Wykonujemy także uszczelnienia wykonywanych przez nas otworów łańcuchami uszczelniającymi firmy "INTEGRA". Łańcuch uszczelniający jest uniwersalnym i nowoczesnym sposobem uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a tuleją osłonową lub otworem w ścianie.Łańcuch uszczelniający składa się z pojedynczych elementów elastomerowych wzajemnie się zazębiających. Elementy są tak wykonane, że po dokręceniu śrub elastomer pęcznieje i szczelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy tuleją osłonową (otworem w murze), a rurą przewodową. Za pomocą łańcuchów można uszczelniać rury od średnicy zewnętrznej 45 mm wzwyż wykonane ze stali, żeliwa, tworzyw sztucznych i betonu. Natomiast wolna przestrzeń, czyli różnica średnic pomiędzy otworem, a rurą którą można uszczelnić mieści się w granicach od 26 mm do 152 mm.

 łańcuch INTEGRA

Parametry:

 • wielkość do uszczelnienia 40-51 mm,
 • długość ogniwa 40 mm,
 • grubość ogniwa 20 mm.

Łańcuch uszczelniający może mieć następujące zastosowania:

 • Uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową (kablem energetycznym) a rurą osłonową lub otworem w ścianie.
 • Uszczelnianie przejść rur przez ściany budynków, zbiorników, basenów, przegród, stropów itp.
 • Tłumienie drgań i hałasu rurociągów.
 • Przejście rurociągów i kabli przez mury przeciwpożarowe (w wykonaniu przeciwpożarowym zatrzymują ogień przez około 2 godz.).
 • Zabezpieczanie przed przedostawaniem się cieczy i gazów.
 • Przejściach rurociągów w rurach osłonowych pod jezdniami.
Script logo