WIERCENIE W BETONIE-FILMY

Wykonujemy przewierty w ścianach, podłogach, stropach i powierzchniach ze zbrojonego betonu, cegły oraz innych materiałów dla potrzeb instalacji:

  • wodnych
  • kanalizacyjnych
  • grzewczych
  • gazowych
  • klimatyzacyjnych
  • elektrycznych
  • do montażu kotew
  • otwory technologiczne
  • pobieranie próbek betonu i innych

Odwierty pod dowolnym kątem do podłoża! Niski poziom hałasu! Przewierty i wiercenie w betonie przeprowadzamy metodą bezudarową i bezpyłową (na mokro). Technologia ta pozwala na bez wstrząsowe, a przede wszystkim bezinwazyjne wiercenie diamentowymi koronami, nie naruszając struktury budowli oraz nie narażając na mikro pęknięcia powstałe podczas metody tradycyjnej czyli kucia. 

Świadczymy usługi głównie w woj. lubelskim w miastach: Lublin, Chełm, Zamość, Krasnystaw, Świdnik, Łęczna, Puławy, Włodawa, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów i w okolicach.

Poniżej przedstawiamy nasze wybrane realizacje.

Script logo